Artykuły > Budowa > Pozwolenia i formalności

Zza płota - budowa domu jednorodzinnego a sąsiedzi

Zza płota - budowa domu jednorodzinnego a sąsiedzi

Budowa domu wiąże się z koniecznością spełnienia bardzo wielu wymagań formalnych stawianych przez prawo. Jednym z nich jest usytuowanie budynku względem granic działki, na której ma powstać.  Warunki techniczne budowy są ściśle określone w przepisach, należy się do nich stosować nie tylko ze względu na możliwe sankcje karne, ale równie i przez wzgląd na stosunki dobro sąsiedzkie.

 

Podstawa prawna

 

Umiejscowienie budynku na działce, w szczególności jego odległość od granic posesji określone jest w warunkach technicznych, które weszły w życie 8 lipca 2009 roku. Przepisy prawa obowiązują dla zabudowy jednorodzinnej. Stosuje się je wraz z dniem wejścia ich w życie (czyli 8.07.2009 roku). Nie dotyczą one jeśli przed tym terminem:

 

  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów;
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Standardowe odległości

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych nieruchomości nie można wybudować w mniejszej odległość od granicy niż:

 

  • 3 metry, w przypadku gdy jest zwrócona w stronę granicy ściana bez otworów,
  • 4 metry, w przypadku gdy od strony granicy będzie znajdowała się ściana z oknami lub drzwiami.

 

Elementy, które mogą znajdować się bliżej granicy to: okapy, gzymsy, balkony, daszki nad wejściem, galerie, tarasy, schody zewnętrzne. W ich przypadku wymagane jest zachowanie odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od sąsiada.

 
Wyjątki w warunkach technicznych zabudowy

 

Przepisy prawa przewidują wyjątki, które pozwalają na zmianę standardowych odległości. Dokładne wytyczne kiedy jest to możliwe można znaleźć w  § 12 ust. 2 i 3. Punkty te mówią w jakich sytuacjach budynek można wybudować bezpośrednio przy granicy lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od niej. Zgodnie z przepisami jest to dopuszczalne wtedy gdy:

 

  • wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy;
  • działka budowlana w zabudowie jednorodzinnej ma szerokość mniejszą niż 16 m.

 

W wyżej wymienionych sytuacjach zgoda na zmianę odległości  budynku od granicy działki nie zależy od sąsiada. trzeba jednak dopilnować, aby ściany nieruchomości znajdujące się  blisko niej nie posiadały otworów okiennych oraz drzwiowych.

 

Usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy jest możliwe również wtedy jeśli będzie on przylegał całą powierzchnią ściany do ściany sąsiedniego budynku (istniejącego już lub dopiero projektowanego). Warunkiem tutaj jest jednak to aby cześć nieruchomości leżąca w pasie o szerokości 3 metrów wzdłuż granicy będzie miała długość i wysokość nie większą niż sąsiednia nieruchomość.   

Autor: Dagmara Sagan

W celu dodania komentarza Zaloguj się lub Zarejestruj

Komentarze

Moje Konto


Zapoznałem się z regulaminem serwisu i akceptuję jego warunki.
Nasz serwis korzysta z plików cookies, szczegółowe informacje na temat plików cookies można uzyskać w Polityce prywatności Rozumiem