Artykuły > Instalacje > Instalacje gazowe

Zasady budowy zbiornika z gazem płynnym

Zasady budowy zbiornika z gazem płynnym

Aby zachować najwyższe bezpieczeństwo budowa zbiorników na gaz płynny musi być realizowana zgodnie z przepisami prawa. Wskazują one kroki ostrożności, które koniecznie trzeba podjąć podczas budowy zbiornika. Niezwykle ważne są odległości zbiornika od innych elementów na działce, a także poza nią.

 

Wielkości zbiorników na gaz płynny

 

W zabudowie jednorodzinnej zazwyczaj stosuje się zbiorniki o pojemności do 3 m3, jest to wystarczający rozmiar dla tradycyjnej rodziny. Do wyboru są zbiorniki naziemne i podziemne.

 

Zasady umieszczania zbiornika naziemnego

 

Budując zbiornik naziemny powinno się zachować odległość 3 m od domu mieszkalnego (może być ona zmniejszona do 1,5 m w przypadku zastosowania wolnostojącej ściany o odporności ogniowej co najmniej REI 120). Odległość 3 m należy również zachować od budynku magazynowego, produkcyjnego oraz garażu. Od granicy z sąsiadem powinna być zachowana odległość 1,5 m, a pomiędzy zbiornikiem a rowami, studzienkami, wypustami kanalizacyjnymi - 5 m. Odpowiednia odległość musi być także zachowana od linii energetycznych napowietrznych, od linii o napięciu 1 kW - 3 m, od linii o napięciu powyżej 1 kW - 15 m. Nie można umieszczać obok siebie dwóch zbiorników z gazem płynnym, mogą one znajdować się w odległości co najmniej 1 m od siebie (dotyczy to także zbiorników podziemnych).

 

Zbiornik musi zostać umieszczony na fundamentowej płycie betonowej, wystającej nad ziemię ok. 10 cm (wysokość całej płyty powinna wynosić ok. 20-30 cm). Płyta musi również być uziemiona.

 

Zasady umieszczania zbiornika podziemnego

 

Odległości wymagane przez przepisy prawa dotyczące podziemnych zbiorników z gazem płynnym są mniejsze niż w przypadku zbiorników naziemnych.

 

Mogą one znajdować się co najmniej 1 m od budynków mieszkalnych, magazynowych i produkcyjnych. Od granicy działki należy zachować odległość 0,5 m, od studzienek, wypustów i rowów kanalizacyjnych - 5 m. Podobnie, jak w przypadku zbiorników nadziemnych i tutaj musi zostać zachowana odpowiednia odległość od linii energetycznych:  do 1 kW - 3 m, od linii powyżej 1 kW - 15 m. Odległość od innego zbiornika podziemnego lub nadziemnego powinna wynieść co najmniej 1 m.

 

Na zbiornik (2700l) należy przygotować wykop o rozmiarach 4,6 m długości, 3,5 m szerokości, 2,2 m głębokości. Może on znajdować się całkowicie pod ziemią, może też nieznacznie wystawać ponad podłoże i być obsypany ziemią, jeśli na działce jest wysoki poziom wód gruntowych.

 

Zbiornik podziemny należy odkopywać co 10 lat i sprawdzać jego stan techniczny.

Autor: Dagmara Sagan

W celu dodania komentarza Zaloguj się lub Zarejestruj

Komentarze

Moje Konto


Zapoznałem się z regulaminem serwisu i akceptuję jego warunki.
Nasz serwis korzysta z plików cookies, szczegółowe informacje na temat plików cookies można uzyskać w Polityce prywatności Rozumiem