ING Bank Śląski - „Mieszkaj bez kompromisów” (Niższa marża)

Oferta specjalna dla osób w wieku do 35 lat i kwoty kredytu od 100 000 zł - atrakcyjna marża. Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł;  prowizję za udzielenie: 1,65% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 3300 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 350 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku - 19,20 zł; ubezpieczenie na życie – składka miesięczna jak niżej; okres spłaty: 30 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości).   Oferta „Mieszkaj bez Kompromisów” skierowana jest do osób, które spełnią warunki określone w Regulaminie oferty,  w tym posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie oraz podpiszą umowę ubezpieczenia ochronnego "Opcja ŻYCIE Plus" lub Bezpieczny Kredyt STANDARD Plus (ubezpieczenia ochronne oferowane przez odpowiednio ING TU na Życie S.A. oraz TU EUROPA S.A. i TU EUROPA na  Życie S.A.). Opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 13zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*. Składka miesięczna za ubezpieczenie ochronne wynosi odpowiednio 0,035% i 0,055% kwoty salda kredytu - na potrzeby wyliczenia RRSO przyjęto koszt ubezpieczenia na życie Opcja Życie Plus tj. 0,035% kwoty salda kredytu.  Klient zobowiązany jest do korzystania z produktów, których zakup uprawnia do uzyskania preferencji cenowych w ramach „Mieszkaj bez Kompromisów” przez okres min. 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. W przypadku niedotrzymania ww. zobowiązań  w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, Bank ma prawo do podwyższenia marży na warunkach określonych w Regulaminie oferty „Mieszkaj bez Kompromisów” * inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP


Wcześniejsza spłata kredytu

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu (2% od spłacanej kwoty, min. 200,00 PLN) nie jest pobierana po upływie 5 lat od daty uruchomienia kredytu

Ubezpieczenie pomostowe

Bank nie stosuje ubezpieczenia pomostowego – do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego podwyższona marża kredytu o 0,3 punktu procentowego

Ubezpieczenie inne

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku

RRSO 4.39%.
WalutaPLN
Oprocentowanie nominalne 3.39%
Wibor6M 1.65%
Marża1.65%
Prowizja 1.65 zł
Wycena nieruchomości350.00 zł
Wiek pożyczkobiorcy 18-35
Dodatkowe informacje


Wypełnij formularz. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą i bezpłatnie przedstawi ofertę.

Moje Konto


Zapoznałem się z regulaminem serwisu i akceptuję jego warunki.
Nasz serwis korzysta z plików cookies, szczegółowe informacje na temat plików cookies można uzyskać w Polityce prywatności Rozumiem