Artykuły > Budowa > Pozwolenia i formalności

Księgi wieczyste czy da się to załatwić on-line?

Księgi wieczyste czy da się to załatwić on-line?

Odpis z księgi wieczystej stanowi dokument bez którego nie da się nabyć żadnej nieruchomości.  To  w niej zawarte są podstawowe informacje o kupowanym lokalu czy też działce. Przede wszystkim jest ona jednak wiarygodnym dokumentem, w którym możemy sprawdzić stan prawny, dlatego też zapoznanie się z nią powinno być pierwszym krokiem wykonanym przed kupnem nieruchomości.

 

Co można sprawdzić w księdze wieczystej?

 

Najogólniej mówiąc w księdze wieczystej można sprawdzić stan prawny nieruchomości. Pozwala ona ustalić komu i jakie prawa przysługują do niej. W Polsce księga wieczysta składa się z czterech działów. W I z nich znajduje się opis i nazwa dobra, w tym dane pochodzące z ewidencji gruntów.  W II dane osobowe właściciela lub właścicieli wraz z wykazaniem ich tytułu do nieruchomości. Dział III to wykaz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, a IV długi hipoteczne.

 

Podstawy prawne

 

Ustrój ksiąg wieczystych regulowany jest ustawą z dn. 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.). Dodatkowo kwestie szczegółowe regulowane są rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 21 listopada 2013 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1411, z późn. zm.).

 

Księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych według miejsca położenia nieruchomości. Tak więc, aby uzyskać odpis tego dokumentu lub sprawdzić jego zapisy można udać się bezpośrednio do sądu wieczystoksięgowego lub też skorzystać z systemu on-line, o którym piszemy poniżej.

 

Zasady ksiąg wieczystych

 

Księgi wieczyste rządzą się kilkoma zasadami. Pierwszą z nich jest ich jawność formalna oznacza to, że każda osoba może się zapoznać z ich treścią. W sądzie z księgą można zapoznać się w obecności pracownika tej instytucji.

 

Kolejną zasadą jest domniemanie zgodności ze stanem prawnym. Zasada ta oznacza nic innego jak przyjęcie, że stan prawny zapisany w dokumencie jest zgodny z rzeczywistością. Jeśli nie jest należy to udowodnić na drodze procesu cywilnego.

 

Trzecią regułą ksiąg wieczystych jest pierwszeństwo praw wpisanych, oznacza to, że prawa wpisane mają pierwszeństwo przed tymi nie wpisanymi. Ostatnia zasada mówi, że kupując nieruchomość od osoby oznaczonej w księdze wieczystej jako jej właściciel stajemy się jej nowym właścicielem nawet jeśli osoba, która sprzedała nam nieruchomość, w rzeczywistości właścicielem nie była. Jest to wyjątek od prawa, że nikt nie może udzielić nam więcej praw niż się posiada.

 

Księgi wieczyste on-line

 

Od 2003 roku w Polsce prowadzone były prace w zakresie informatyzacji ksiąg wieczystych. Dzięki temu zapisy tego dokumentu można sprawdzić bez wizyty w sądzie. Nowe księgi są zapisywane i prowadzone w formie elektronicznej, natomiast stare zostały zinformatyzowane. Aby uzyskać dostęp do systemu on-line wystarczy wejść na stronę https://ekw.ms.gov.pl. Sprawdzenie danych zapisanych w księdze wieczystej nieruchomości jest możliwe tylko wtedy jeśli znamy jej numer.

Autor: Dagmara Sagan

W celu dodania komentarza Zaloguj się lub Zarejestruj

Komentarze

Moje Konto


Zapoznałem się z regulaminem serwisu i akceptuję jego warunki.
Nasz serwis korzysta z plików cookies, szczegółowe informacje na temat plików cookies można uzyskać w Polityce prywatności Rozumiem