Artykuły > Nieruchomości > Formalności

Co powinno się znaleźć w umowie najmu lokalu?

Co powinno się znaleźć w umowie najmu lokalu?

Umowa najmu lokalu jest potrzebna z wielu różnorodnych powodów. Jest to podstawa dla Urzędu Skarbowego do rozliczeń podatku wynikającego z czerpania zysków w wynajmu nieruchomości. Dla stron tejże umowy, jest to zabezpieczenie ich wzajemnych praw. Daje poczucie bezpieczeństwa i pewności. Co zatem powinna zawierać taka umowa, by rzeczywiście stanowiła zabezpieczenie?

 

Niezwykle istotne jest jej maksymalne sprecyzowanie. Tylko taka jest rzeczywiście podstawą do zabezpieczenia swojej sytuacji, niezależnie od tego czy jest się wynajmującym czy najemcą. Im więcej spraw zostanie w niej poruszonych tym więcej regulacji można wprowadzić i mniej będzie tematów spornych.

 

Informacje o czasie i terminach

 

Umowa powinna zostać sprecyzowana pod kątem czasu. Może być zawarta na czas nieokreślony lub na wskazany czas. Jeżeli jest to czas nieokreślony, to oczywiście należy wskazać, kiedy rozpoczyna się jego bieg. W przypadku czasu określonego, należy zaznaczyć, kiedy umowa wchodzi w życie i kiedy wygasa.

 

Trzeba pamiętać również o zawarciu informacji o okresie wypowiedzenia. Każda umowa musi precyzować te dane, również umowa najmu lokalu. Dzięki niej, lokator jest zabezpieczony przed utratą mieszkania z dnia na dzień. Natomiast właściciel jest zabezpieczony przed utratą mieszkańca. Mieszkanie trzeba opłacać, a żaden właściciel nie chce robić tego samodzielnie i to za pusty lokal. Czas wypowiedzenia pozwala stronom na znalezienie rozwiązania swojej sytuacji. Znalezienie nowego mieszkania lub znalezienie nowego lokatora.

 

Prawa i obowiązki stron

 

To bardzo ważny element. Należy określić, czy właściciel może bez uprzedzenia wchodzić do mieszkania, czy może robić tam jakieś zmiany lub podejmować decyzje w czasie, gdy lokator je zajmuje. Z drugiej strony, trzeba się też zastanowić czy lokator może coś zmieniać w mieszkaniu. Czy może coś wynieść, wyrzucić? Czy powinien o wszystko pytać właściciela? Kto jest odpowiedzialny za remonty w mieszkaniu w czasie, gdy jest ono wynajmowane? Kto za nie płaci? To pozwala rozwiązywać problemy i sporne sprawy zanim w ogóle się one pojawią.

 

Warunki natychmiastowego zerwania umowy

 

Zdarza się, że relacja miedzy stronami nie układa się prawidłowo i któraś z nich chce zerwać umowę w trybie natychmiastowym. Można zawrzeć w umowie warunki, które pozwalają każdej ze stron na takie działanie. Może to być ujawniona dewastacja mieszkania przez lokatora albo nadmierna ingerencja właściciela. Najlepiej jest uzgodnić te okoliczności wspólnie. To jednocześnie okazja, by poznać swoje wymagania i oczekiwania wobec tej współpracy.

Autor: Dorota Bajczyk

W celu dodania komentarza Zaloguj się lub Zarejestruj

Komentarze

Moje Konto


Zapoznałem się z regulaminem serwisu i akceptuję jego warunki.
Nasz serwis korzysta z plików cookies, szczegółowe informacje na temat plików cookies można uzyskać w Polityce prywatności Rozumiem